Konfiguracja Serwera NMS

Aby skonfigurować aplikację NMS jako NMS Serwer, postępuj zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej:

1. Skonfiguruj połączenie sieciowe komputera z aplikacją NMS, zgodnie z założeniami docelowej sieci komputerowej.
2. Po kolei podłącz urządzenia IP (kamery lub wideoserwery) do przełącznika sieciowego. Zdefiniuj unikalny adres IP dla każdego urządzenia oraz pozostałe parametry połączenia sieciowego. Opis konfiguracji urządzeń IP znajdziesz w dołączonej do nich instrukcji.  
3. Uruchom aplikację NMS. Otwórz okno Konfiguracji, a następnie zakładkę Urządzenia. Dodaj urządzenia podając adresy IP, porty i typ urządzeń lub korzystając z opcji automatycznego wyszukiwania. Po dodaniu wszystkich urządzeń nadaj im odpowiednie nazwy. Dokładniejsze wskazówki na temat dodawania urządzeń znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 9.1.1.
4. Przejdź do  Harmonogramu i ustaw tryb zapisu (ciągły, alarmowy, detekcja ruchu). W zakładce Zaawansowane skonfiguruj kamery PTZ (jeżeli występują w systemie). Szczegółowy opis konfiguracji kamer PTZ, znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 9.1.4.
5. Przejdź do zakładki Rejestrator. Po naciśnięciu przycisku Odśwież wyświetli się lista aktualnych urządzeń.  Zdefiniuj rozmiar oraz miejsce zapisu nagrań wideo dla każdej kamery. Aby to zrobić, zaznacz wszystkie strumienie wideo kombinacją klawiszy „CTRL+A”. Na dole ekranu w pasku pomocniczym podaj rozmiar nagrania na dysku dla każdego strumienia. Przypisz parametry do wszystkich kamer przyciskiem Użyj i zapisz zmiany. Dokładny opis jak to zrobić,  znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 9.2.
6. Otwórz zakładkę Użytkownicy. Dodaj użytkowników, utwórz grupy i nadaj im odpowiednie uprawnienia. Konto administratora powinno być używane tylko do konfiguracji programu NMS. Szczegółowe wskazówki, jak dodawać użytkowników, znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 9.3.
7. Po zakończeniu konfiguracji, w menu głównym programu NMS wybierz opcję Zapisz konfigurację, a następnie zrestartuj komputer.  
8. Otwórz aplikację NMS ponownie. W menu głównym wybierz Serwer, następnie Serwery RTSP i wskaż kamery, z których nagrania maja być transmitowane do Klienta NMS. Skonfiguruj wszystkie pozostałe serwery, tryb firewalla i uruchamianie automatyczne. Zalecane jest wyłączenie na serwerze okien wideo, tak aby nie obciążały one niepotrzebnie systemu. Pełny opis pracy z serwerami znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 11.
9. Zrestartuj komputer. Sprawdź, czy aplikacja działa poprawnie. Rozpocznij pracę z programem.