Konfiguracja Klienta NMS

Aby skonfigurować aplikację NMS jako NMS Klient, postępuj zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej:

  1. Skonfiguruj połączenie sieciowe komputera z aplikacją NMS, zgodnie z założeniami docelowej sieci komputerowej.
  2. Uruchom aplikację NMS. Otwórz okno Konfiguracji. W zakładce Urządzenia dodaj uruchomiony wcześniej serwer NMS, podając adres IP, port i typ urządzenia. Szczegółowe wskazówki, jak dodawać urządzenia znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 10.1.1.
  3. Otwórz zakładkę Ogólne i naciśnij przycisk Aktualizuj listę strumieni, następnie dodaj wszystkie pobrane strumienie do systemu. Dokładny opis dodawania strumieni znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 10.1.3.
  4. Otwórz zakładkę Użytkownicy. Dodaj użytkowników, utwórz grupy i nadaj im odpowiednie uprawnienia. Konto administratora powinno być używane tylko do konfiguracji programu NMS. Dokładny opis jak to zrobić, znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 10.2.
  5. Po zakończeniu konfiguracji, w menu głównym programu NMS wybierz opcję Zapisz konfigurację, a następnie zrestartuj komputer.  
  6. Otwórz aplikację NMS ponownie. Dostosuj ułożenie okien do własnych potrzeb i rozpocznij pracę z programem. Szczegółowy opis pracy z oknami znajdziesz w Instrukcji w rozdziale 3.2.

Uwaga! Na komputerze z zainstalowaną aplikacją w trybie NMS Klient nie ma możliwości lokalnej rejestracji obrazów wysyłanych przez NMS serwer.

Jeśli zachodzi potrzeba stworzenia kopii zapasowej nagrań serwera należy wykorzystać do tego tzw. Serwer Kopii Zapasowej. W tym celu należy połączyć się z poziomu NMS Serwer lub NMS Serwer/Klient do jednostki rejestrującej typu NMS Serwer i rozpocząć rejestrację strumieni wideo.